El monogrāfic de ramaderia i agricultura GrandAgro

celebrarà la seva tercera edició

del 13 al 15 de març de 2014La Feira Internacional de Galícia (Silleda, Pontevedra) celebrarà del 13 al 15 març la tercera edició de GandAgro, l'únic monogràfic especialitzat en ramaderia i agricultura del nord-oest peninsular.Aquest III Monogràfic de la Ramaderia i l'Agricultura conformarà un espai exclusivament professional els eixos principals del qual seran el negoci, la innovació, la transferència de coneixements.Sota aquesta fórmula es convertirà en el millor marc possible per a l'intercanvi comercial entre oferta i demanda, així com en aparador de les últimes novetats tècniques destinades a una producció agropecuària més eficient i respectuosa amb el medi ambient. Així mateix, constituirà un interessant fòrum de debat i punt de trobada sectorial a través d'un complet programa d'activitats.GandAgro 2014 està avalat per les xifres de la passada edició, quan va reunir a 231 empreses expositores de 14 països i va acollir una trentena d'activitats, atraient a prop d'11.000 visitants.www.gandagro.com

 

» pdf Folleto GandAgro 2014.pdf

 

foto