ANCEC signa un conveni de col.laboració amb el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

Ahir, 27 d'abril, es va signar el conveni de col·laboració entre ANCEC i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient.

El director general de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient, Fernando Miranda, juntament amb el president de l'Associació Nacional de Cria i Engreixi del Caragol, José Antonio Marcelo Santillana, van rubricar ahir, a la seu del Ministeri a Madrid, un vonveni marc pel qual s'estableixen les bases de col·laboració per impulsar i promocionar el desenvolupament del sector helicícola.

El conveni marc, que estarà vigent fins al 31 de desembre de 2016, renova el compromís de col·laboració mantingut per tots dos organismes des de l'any 2006, sota el qual s'han plasmat nombroses iniciatives conjuntes en el camp de la promoció dels productes helicícoles i la divulgació d'aquesta activitat.

Des de fa anys, el Ministeri realitza una aposta decidida per les produccions ramaderes alternatives, com a element dinamitzador del món rural gràcies al seu potencial com a diversificador de rendes i generador d'ocupació en zones rurals.

En aquest context, el sector helicícola ha estat sempre, per mèrits propis, un exemple de desenvolupament ordenat, cimentat en la seva bona cohesió sectorial, amb una important labor de professionalització i divulgació desenvolupada per l'Associació Nacional de Cria i Engreixi del Caragol.

En suport d'aquest sector, el Ministeri ha desenvolupat durant els últims anys activitats conjuntes amb l'Associació, com la publicació de la guia de bones pràctiques per al sector, les activitats de promoció sectorial i l'organització de jornades i cursos relacionats amb la helicicultura / Cria del cargol.http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentación-y-medio-ambiente-impulsa-el-desarrollo-del-sector-helicícola--/tcm7-376884-16

 

 

foto