Den˙ncies an˛nimes

Devant les informacions i preguntes que se'ns han fet darrerament sobre unes denúncies anònimes a comercialitzadors de cargols, volem aclarar que des de les nostres orgnatizacions: ANCEC, Asoc. Nacional de Cria i Engreix del Cargol, i Interhélix, Asoc. Interprofessional del Cargol de Criança, no hem cursat cap denúncia, i molt menys cap denúncia anónima. Considerem molt greu que s'usi el nom de les nostres entitats indegudament. Ho posarem en coneixement de les autoritats.