GRUP OPERATIU PER A LA IMPLENTACI” D'UN PROBI“TIC QUE MILLORI LA NUTRICI” PER A CARGOLS DE GRANJA

Dintre del marc del Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A. (FEGA), per la qual es convoquen ajudes per a la concessió de subvencions per a la creació i funcionament de grups operatius supra-autonòmics en relació a l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-*Agri) en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020, per a l'any 2018.IDEA I OBJECTIUA causa de que la cria del caragol es produeix en condicions amb paràmetres mediambientals d'altes humitats i temperatures, això comporta que els microorganismes patògens per a l'animal també es poden reproduzir amb facilitat, creant problemes greus en les granges de tipus sanitari i provocant baixos rendiments i mortaldad.

Oportunitat: desenvolupar productes innovadors que ajudin al control microbiològic i la sanitat de l'animal són fonamentals per millorar el rendiment de les granges i prevenir problemes sanitaris.ACTIVITATS per a la creació del Grup Operatiu:

-Disseny i redacció d'un projecte innovador.

-Avaluació dels resultats previstos.

-Realització d'un estudi de viabilitat.

-Divulgació: Informació a tot el sector.L'Asociación Interprofesional del Caracol de Criança és la representant de l'aquest Grup Operatiu.

 

 

foto