L'Associació Nacional de Cria i Engreix del caragol (ANCEC), és una entitat sense ànim de lucre i d'àmbit estatal, formada pels helicicultors i persones interessades en la helicicultura que voluntàriament s'associen. La seu central de ANCEC es troba situada en la Finca Calç Jep s/n, 08255 - Castellfollit del Boix (Barcelona, Espanya).

ANCEC es troba integrada dintre de l'Organització Interprofessional del Caragol de Criança - INTERHÉLIX

Els objetius principals que regeixen ANCEC són:

1. És objecte primordial d'aquesta Asociació, vetllar per la informació, formació, assessorament, investigació i desenvolupament de tots aquells aspectes que requereixin els seus associats, per a la millora de les seves instal·lacions de producció, així com la de difondre i estudiar aquells temes que puguin afectar als seus membres.

2. Promoure el desenvolupament de la helicicultura en tots els seus cicles de producció i comercialització, ja sigui mitjanç la pròpia associación o a partir de convenis que s'estimin amb les Comunitates Autònomes, Diputacions Provincials i aquells organismes que puguin o els interessi fomentar aspectes relacionats amb la Helicicultura.

3. Representar, gestionar i defensar els interessos professionals dels associats, en tot tipus d'àmbits.

4. Actuar en suport i defensa de la helicicultura espanyola.

5. Portar a terme projectes d' Investigació y Desenvolupament, encaminats a millorar i optimitzar el nivell de productivitat, rentabilitat y qualitat de les explotacions helicicultores.

6. Fomentar, impulsar, promoure i desenvolupar els mitjans necessaris per a la modernització, optimizació de recursos, de las explotacions dels associats.

7. Col·laborar en la defensa i foment del consum de caragol en l'àmbit nacional i internacional.

8. Amparar i defensar els legítims interessos dels associats i ostentar la seva representació en les relacions amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca y Alimentació i diferents administracions autonómiques, així com tota classe de organitzacions i entitats.

 

Adreça postal:
ANCEC
Finca Cal Jep Llarguet, s/n
08255-Castellfollit del Boix
(Barcelona – España)